SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie wynikające z art. 88 ust. 1 Ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym za rok:

...

Badanie sprawozdań finansowych

„Kontex” Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 3a,
08-101 Siedlce

REGON: 005186950
NIP: 821-00-10-233
KRS: 0000193773

konto BPH O/Siedlce:
92 1060 0076 0000 3200 0118 7008

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr ewid. 1056

Zadzwoń

+48 508074009